Obliczanie śladu Węglowego - Obliczanie śladu węglowego: kluczowa metoda oceny wpływu na środowisko.

Dodane: 25-05-2024 16:54

Co to jest ślad węglowy? Ślad węglowy to wskaźnik mierzący ilość gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery podczas produkcji, transportu, zużycia i utylizacji danego produktu lub usługi. Najczęściej mierzy się ilość dwutlenku

Obliczanie śladu Węglowego - Obliczanie śladu węglowego: kluczowa metoda oceny wpływu na środowisko. Obliczanie śladu węglowego

Co to jest ślad węglowy?


Ślad węglowy to wskaźnik mierzący ilość gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery podczas produkcji, transportu, zużycia i utylizacji danego produktu lub usługi. Najczęściej mierzy się ilość dwutlenku węgla (CO2) emitowanego podczas procesu, ale może też uwzględniać inne gazy cieplarniane, takie jak metan (CH4) czy podtlenek azotu (N2O).Obliczanie śladu węglowego: dlaczego jest to ważne?


Obliczanie śladu węglowego jest kluczową metodą oceny wpływu na środowisko, ponieważ pozwala firmom, organizacjom