Obliczanie śladu Węglowego - Obliczanie śladu węglowego - kluczowy krok w walce ze zmianami klimatu

Dodane: 04-08-2023 15:22

Obliczanie śladu węglowego - kluczowy krok w walce ze zmianami klimatu Co to jest ślad węglowy? Ślad węglowy odnosi się do ilości gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery przez daną działalność, organizację lub produkt

Obliczanie śladu Węglowego - Obliczanie śladu węglowego - kluczowy krok w walce ze zmianami klimatu obliczanie śladu węglowego






Obliczanie śladu węglowego - kluczowy krok w walce ze zmianami klimatu



Co to jest ślad węglowy?


Ślad węglowy odnosi się do ilości gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery przez daną działalność, organizację lub produkt. Jest to wyrażane w jednostkach ekwiwalentu dwutlenku węgla (CO2e), który pozwala porównać wpływ różnych emisji na zmiany klimatu. Obliczanie śladu węglowego jest kluczowym krokiem w wa